Symbol representing this block in the Unidings font

CJK Unified Ideographs

Block from U+4E00 to U+9FFF. This block was introduced in Unicode version 1.1 (1993). It contains 20950 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block CJK Unified Ideographs:

CJK Unified Ideographs is a Unicode block containing the most common CJK ideographs used in modern Chinese and Japanese.

 • List of CJK Unified Ideographs, part 1 of 4
 • List of CJK Unified Ideographs, part 2 of 4
 • List of CJK Unified Ideographs, part 3 of 4
 • List of CJK Unified Ideographs, part 4 of 4

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. 1
 2. 78
 3. 79
 4. 80
 5. 81
 6. 82
 1. 鼀
 2. 鼁
 3. 鼂
 4. 鼃
 5. 鼄
 6. 鼅
 7. 鼆
 8. 鼇
 9. 鼈
 10. 鼉
 11. 鼊
 12. 鼋
 13. 鼌
 14. 鼍
 15. 鼎
 16. 鼏
 17. 鼐
 18. 鼑
 19. 鼒
 20. 鼓
 21. 鼔
 22. 鼕
 23. 鼖
 24. 鼗
 25. 鼘
 26. 鼙
 27. 鼚
 28. 鼛
 29. 鼜
 30. 鼝
 31. 鼞
 32. 鼟
 33. 鼠
 34. 鼡
 35. 鼢
 36. 鼣
 37. 鼤
 38. 鼥
 39. 鼦
 40. 鼧
 41. 鼨
 42. 鼩
 43. 鼪
 44. 鼫
 45. 鼬
 46. 鼭
 47. 鼮
 48. 鼯
 49. 鼰
 50. 鼱
 51. 鼲
 52. 鼳
 53. 鼴
 54. 鼵
 55. 鼶
 56. 鼷
 57. 鼸
 58. 鼹
 59. 鼺
 60. 鼻
 61. 鼼
 62. 鼽
 63. 鼾
 64. 鼿
 65. 齀
 66. 齁
 67. 齂
 68. 齃
 69. 齄
 70. 齅
 71. 齆
 72. 齇
 73. 齈
 74. 齉
 75. 齊
 76. 齋
 77. 齌
 78. 齍
 79. 齎
 80. 齏
 81. 齐
 82. 齑
 83. 齒
 84. 齓
 85. 齔
 86. 齕
 87. 齖
 88. 齗
 89. 齘
 90. 齙
 91. 齚
 92. 齛
 93. 齜
 94. 齝
 95. 齞
 96. 齟
 97. 齠
 98. 齡
 99. 齢
 100. 齣
 101. 齤
 102. 齥
 103. 齦
 104. 齧
 105. 齨
 106. 齩
 107. 齪
 108. 齫
 109. 齬
 110. 齭
 111. 齮
 112. 齯
 113. 齰
 114. 齱
 115. 齲
 116. 齳
 117. 齴
 118. 齵
 119. 齶
 120. 齷
 121. 齸
 122. 齹
 123. 齺
 124. 齻
 125. 齼
 126. 齽
 127. 齾
 128. 齿
 129. 龀
 130. 龁
 131. 龂
 132. 龃
 133. 龄
 134. 龅
 135. 龆
 136. 龇
 137. 龈
 138. 龉
 139. 龊
 140. 龋
 141. 龌
 142. 龍
 143. 龎
 144. 龏
 145. 龐
 146. 龑
 147. 龒
 148. 龓
 149. 龔
 150. 龕
 151. 龖
 152. 龗
 153. 龘
 154. 龙
 155. 龚
 156. 龛
 157. 龜
 158. 龝
 159. 龞
 160. 龟
 161. 龠
 162. 龡
 163. 龢
 164. 龣
 165. 龤
 166. 龥
 167. 龦
 168. 龧
 169. 龨
 170. 龩
 171. 龪
 172. 龫
 173. 龬
 174. 龭
 175. 龮
 176. 龯
 177. 龰
 178. 龱
 179. 龲
 180. 龳
 181. 龴
 182. 龵
 183. 龶
 184. 龷
 185. 龸
 186. 龹
 187. 龺
 188. 龻
 189. 龼
 190. 龽
 191. 龾
 192. 龿
 193. 鿀
 194. 鿁
 195. 鿂
 196. 鿃
 197. 鿄
 198. 鿅
 199. 鿆
 200. 鿇
 201. 鿈
 202. 鿉
 203. 鿊
 204. 鿋
 205. 鿌
 206. 鿍
 207. 鿎
 208. 鿏
 209. 鿐
 210. 鿑
 211. 鿒
 212. 鿓
 213. 鿔
 214. 鿕
 215. 9FD6
 216. 9FD7
 217. 9FD8
 218. 9FD9
 219. 9FDA
 220. 9FDB
 221. 9FDC
 222. 9FDD
 223. 9FDE
 224. 9FDF
 225. 9FE0
 226. 9FE1
 227. 9FE2
 228. 9FE3
 229. 9FE4
 230. 9FE5
 231. 9FE6
 232. 9FE7
 233. 9FE8
 234. 9FE9
 235. 9FEA
 236. 9FEB
 237. 9FEC
 238. 9FED
 239. 9FEE
 240. 9FEF
 241. 9FF0
 242. 9FF1
 243. 9FF2
 244. 9FF3
 245. 9FF4
 246. 9FF5
 247. 9FF6
 248. 9FF7
 249. 9FF8
 250. 9FF9
 251. 9FFA
 252. 9FFB
 253. 9FFC
 254. 9FFD
 255. 9FFE
 256. 9FFF
 1. 1
 2. 78
 3. 79
 4. 80
 5. 81
 6. 82