Symbol representing this block in the Unidings font

CJK Unified Ideographs

Block from U+4E00 to U+9FFF. This block was introduced in Unicode version 1.1 (1993). It contains 20950 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block CJK Unified Ideographs:

CJK Unified Ideographs is a Unicode block containing the most common CJK ideographs used in modern Chinese and Japanese.

 • List of CJK Unified Ideographs, part 1 of 4
 • List of CJK Unified Ideographs, part 2 of 4
 • List of CJK Unified Ideographs, part 3 of 4
 • List of CJK Unified Ideographs, part 4 of 4

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 82
 1. 一
 2. 丁
 3. 丂
 4. 七
 5. 丄
 6. 丅
 7. 丆
 8. 万
 9. 丈
 10. 三
 11. 上
 12. 下
 13. 丌
 14. 不
 15. 与
 16. 丏
 17. 丐
 18. 丑
 19. 丒
 20. 专
 21. 且
 22. 丕
 23. 世
 24. 丗
 25. 丘
 26. 丙
 27. 业
 28. 丛
 29. 东
 30. 丝
 31. 丞
 32. 丟
 33. 丠
 34. 両
 35. 丢
 36. 丣
 37. 两
 38. 严
 39. 並
 40. 丧
 41. 丨
 42. 丩
 43. 个
 44. 丫
 45. 丬
 46. 中
 47. 丮
 48. 丯
 49. 丰
 50. 丱
 51. 串
 52. 丳
 53. 临
 54. 丵
 55. 丶
 56. 丷
 57. 丸
 58. 丹
 59. 为
 60. 主
 61. 丼
 62. 丽
 63. 举
 64. 丿
 65. 乀
 66. 乁
 67. 乂
 68. 乃
 69. 乄
 70. 久
 71. 乆
 72. 乇
 73. 么
 74. 义
 75. 乊
 76. 之
 77. 乌
 78. 乍
 79. 乎
 80. 乏
 81. 乐
 82. 乑
 83. 乒
 84. 乓
 85. 乔
 86. 乕
 87. 乖
 88. 乗
 89. 乘
 90. 乙
 91. 乚
 92. 乛
 93. 乜
 94. 九
 95. 乞
 96. 也
 97. 习
 98. 乡
 99. 乢
 100. 乣
 101. 乤
 102. 乥
 103. 书
 104. 乧
 105. 乨
 106. 乩
 107. 乪
 108. 乫
 109. 乬
 110. 乭
 111. 乮
 112. 乯
 113. 买
 114. 乱
 115. 乲
 116. 乳
 117. 乴
 118. 乵
 119. 乶
 120. 乷
 121. 乸
 122. 乹
 123. 乺
 124. 乻
 125. 乼
 126. 乽
 127. 乾
 128. 乿
 129. 亀
 130. 亁
 131. 亂
 132. 亃
 133. 亄
 134. 亅
 135. 了
 136. 亇
 137. 予
 138. 争
 139. 亊
 140. 事
 141. 二
 142. 亍
 143. 于
 144. 亏
 145. 亐
 146. 云
 147. 互
 148. 亓
 149. 五
 150. 井
 151. 亖
 152. 亗
 153. 亘
 154. 亙
 155. 亚
 156. 些
 157. 亜
 158. 亝
 159. 亞
 160. 亟
 161. 亠
 162. 亡
 163. 亢
 164. 亣
 165. 交
 166. 亥
 167. 亦
 168. 产
 169. 亨
 170. 亩
 171. 亪
 172. 享
 173. 京
 174. 亭
 175. 亮
 176. 亯
 177. 亰
 178. 亱
 179. 亲
 180. 亳
 181. 亴
 182. 亵
 183. 亶
 184. 亷
 185. 亸
 186. 亹
 187. 人
 188. 亻
 189. 亼
 190. 亽
 191. 亾
 192. 亿
 193. 什
 194. 仁
 195. 仂
 196. 仃
 197. 仄
 198. 仅
 199. 仆
 200. 仇
 201. 仈
 202. 仉
 203. 今
 204. 介
 205. 仌
 206. 仍
 207. 从
 208. 仏
 209. 仐
 210. 仑
 211. 仒
 212. 仓
 213. 仔
 214. 仕
 215. 他
 216. 仗
 217. 付
 218. 仙
 219. 仚
 220. 仛
 221. 仜
 222. 仝
 223. 仞
 224. 仟
 225. 仠
 226. 仡
 227. 仢
 228. 代
 229. 令
 230. 以
 231. 仦
 232. 仧
 233. 仨
 234. 仩
 235. 仪
 236. 仫
 237. 们
 238. 仭
 239. 仮
 240. 仯
 241. 仰
 242. 仱
 243. 仲
 244. 仳
 245. 仴
 246. 仵
 247. 件
 248. 价
 249. 仸
 250. 仹
 251. 仺
 252. 任
 253. 仼
 254. 份
 255. 仾
 256. 仿
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 82